Ruralni prostor

Aktualne teme

Koraci do eko znaka

Zaštita okoliša predstavlja jednu od najaktualnijih tema u svijetu. U posljednjih par godina potrošači su počeli više cijeniti ekološke proizvode,…

Upravljanje rizikom u poljoprivredi?

Kada se govori o poljoprivredi, uobičajeno je upotrijebiti frazu “tvornica na otvorenom”, sugerirajući pri tom na njenu izloženost klimatskim (ne)prilikama,…