Edukacije

Savjetovanje

Edukacije na zahtjev (snimljena predavanja)

 

Poštovani poljoprivrednici,

Ako ste od 2023. godini ušli u petogodišnje razdoblje u kojem imate obvezu podnošenja zahtjeva za potporu po osnovi IAKS intervencija, ili u 2024. imate obvezu slušanja edukacija kao MLADI poljoprivrednik, korisnik PVP ili EKO SHEMA, svoju obvezu morate ispuniti do 31. prosinca 2024. godine.  Nepridržavanje ove odredbe za sobom povlači i neisplatu potpore ili djelomični/potpuni povrat potpore isplaćene u ranijim godinama, od ulaska u obavezno razdoblje..
Prijavite se na vrijeme i osigurajte mjesto na nekoj od naših ONLINE edukacija.

EKO SHEME

Za korisnike potpore koji su se odlučili za godišnje uključivanje u jednu od sedam eko shema s ciljem smanjenja negativnog utjecaja poljoprivrede na okoliš

Prijavite se

PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (PVP)

Za korisnike potpore u iznimno osjetljivim sektorima koji su od iznimne važnosti za hrvatsku poljoprivredu

Prijavite se

IAKS MJERE

Za dosadašnje i buduće korisnike koji kroz ove intervencije doprinose očuvanju okoliša, bioraznolikosti i dobrobiti životinja

Prijavite se

IZOBRAZBA MLADIH POLJOPRIVREDNIKA

Za sve mlade, u dobi do 40 godina koji su po prvi puta pokrenuli novo ili preuzeli postojeće poljoprivredno gospodarstvo, do najviše unatrag pet godina

Prijavite se

OSTALE TEME (NEOBAVEZNE)

Za sve one koji ćele znati više o poslovanju OPG-a, diversifikaciji u nepoljoprivredne djelatnosti ili pokretanju ruralnog turizma

Prijavite se

Pogledajte naše besplatne edukacije

EVPG kalkulator Webinar on demand

Webinar – EVPG i kako ju izračunati?

Spartium Consulting d.o.o.
razlika opg sopg Webinar on demand

Webinar – Razlika između OPG i SOPG

Spartium Consulting d.o.o.
dopunska djelatnost na opg-u Webinar on demand

Webinar – Dopunske djelatnosti na OPG-u

Spartium Consulting d.o.o.
mladi poljoprivrednici Webinar on demand

Webinar – Mladi poljoprivrednici

Spartium Consulting d.o.o.