Analiza tla prije podizanja nasada

Planirate li podizanje višegodišnjih nasada, možda i u sklopu skorog natječaja za tip operacije 4.1.1., svakako napravite detaljnu analizu tla