Poljoprivredni sajam Agrofest

Srednja škola „Arboretum Opeka“ u Marčanu organizira 3. Poljoprivredni sajam „Agrofest“ u sklopu projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi.…

Ocijenite kvalitetu svoga meda

Pčelarsko društvo Zagreb u suradnji sa Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organizira 19. Međunarodno natjecanje pčelara u kvaliteti meda –…