Webinar – Dopunske djelatnosti na OPG-u

U ovom videu ćete naučiti:

  1. Odabir statusa OPG-A
  2. Koje se vrste dopunskih djelatnosti mogu obavljati na OPG-u?
  3. Vođenje evidencije o pruženim uslugama
  4. Kada nastaje obveza upisa u RPO

Edukacija je namijenjena:

  • Svima koji planiraju osnivanje (S)OPG-a
  • Knjigovodstvenim servisima
  • Razvojnim agencijama, LAG-ovima i dr.

Trajanje: 19m 22s

Najčešće postavljena pitanja

Pitanje: Koje uvjete moram zadovoljiti za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u?

  • Odgovor: Pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u regulirano je Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti. Posebni uvjeti potrebni za obavljanje ugostiteljske djelatnosti definirani su u navedenom Zakonu te Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na OPG-u (Narodne novine, br: 54/16, 69/17 i 120/19) i njegovu Prilogu I. Više informacija možete pronaći u vodiču za ugostitelje i pružatelje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu te za korisnike tih usluga: https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AA_2018_c-dokumenti/190123_vodic_ugost-t.pdf

Pitanje: Da li je li potrebno ishoditi odobrenje za pružanje turističkih usluga i/ili potvrdu o ispunjavanju uvjeta za isto?

  • Odgovor: Stupanjem na snagu Zakona o pružanju usluga u turizmu  ukinuta je obveza izdavanja rješenja o odobrenju za pružanje turističkih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Ispunjavanje uvjeta za pružanje turističkih usluga nije uvjet početka pružanja turističkih usluga na OPG-u, ali je ispunjavanje uvjeta za pružanje turističkih usluga predmet inspekcijskog nadzora. Kao potvrda ispunjenja zakonom predviđenih uvjeta dovoljna je pisana izjava (ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika) koju poljoprivrednik popunjava i potpisuje u mjesno nadležnom uredu Agencije za plaćanja.

Pitanje: Gdje se treba registrirati proizvodnja predmeta opće uporabe te koji su minimalni tehnički uvjeti za objekt proizvodnje?

  • Odgovor: Dopunska djelatnost proizvodnje predmeta opće uporabe mora biti odobrena u skladu sa Zakonom o predmetima opće uporabe (Narodne novine, br. 39/13, 47/14 i 114/18) i Pravilnikom o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe (Narodne novine, broj 80/18) te registrirana pri Ministarstvu zdravstva. Proizvodnja predmeta opće uporabe obavlja se u objektima koji su registrirani sukladno gore navedenim propisima te se Ministarstvu zdravstva podnosi zahtjev za utvrđivanjem ispunjavanja posebnih uvjeta. Više informacija mogu se pronaći na: https://zdravlje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/sanitarna-inspekcija/predmeti-opce-uporabe-i-zastita-od-buke/1358

Predavač: dr.sc. Marin Kukoč

dr.sc. Marin Kukoč

Dr.sc. Marin Kukoč, dipl.ing.agr. rođen je 1976. godine u Splitu gdje završava osnovnu i srednju školu. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završava 2001. godine. Od 2002. godine u Uredu državne uprave u Splitsko – dalmatinskoj županiji radi na ustroju Upisnika poljoprivrednih gospodarstava. U Ministarstvo poljoprivrede RH prelazi 2006. godine gdje tijekom sljedećih 12 godina obnaša različite funkcije u Upravljačkom tijelu pretpristupnih programa SAPARD i IPARD i PRR RH za razdoblje 2014. – 2020.

Tijekom svoje profesionalne karijere održao je brojne edukacije korisnicima mjera EU programa ruralnog razvoja, a radio je i kao predavač na Poslijediplomskom stručnom studiju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Autor je brojnih stručnih članaka na temu ruralnog razvoja koje objavljuje u specijaliziranim poljoprivrednim časopisima.

Od 2018. godine vlasnik je tvrtke Spartium Consulting d.o.o., specijalizirane za savjetodavne usluge iz područja ruralnog razvoja. Djeluje kao konzultant u RH i zemljama regije.

Doktorirao je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom „Procjena učinka pretpristupnih programa na poslovanje poljoprivrednih poduzeća u RH“.