Analiza tla prije podizanja nasada

Planirate li podizanje višegodišnjih nasada, možda i u sklopu skorog natječaja za tip operacije 4.1.1., svakako napravite detaljnu analizu tla

EVPG i kako ju izračunati?

Kod prijave na natječaje za većinu mjera Programa ruralnog razvoja uvijek se kao uvjet postavlja početna ekonomska veličina koja ne…