Mediji

Poduzetništvo u poljoprivredi

Na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je u srijedu, 15. svibnja, u organizaciji CEPOR-a – Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva, održana radionica na temu „Poduzetništvo u poljoprivredi“. Radionici je nazočio veliki broj studenata Agronomskog fakulteta, budućih poduzetnika koji su sa zanimanjem odslušali sva predavanja. (više…)

Pročitaj više