Savjeti

Kako do potvrde o odslušanim edukacijama?

Pravilnikom o provedi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu, propisana je obveza o slušanju najmanje šest sati obvezne edukacije u 2023. godini, za neke kategorije korisnika. (više…)

Pročitaj više

Novosti

Šibensko-kninska županija – subvencioniranje poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2023. godini

Župan Šibensko-kninske županije raspisuje Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za poticanje razvitka poljoprivrede u 2023. godini. (više…)

Pročitaj više

Novosti

Sufinanciranje kupovine rabljene poljoprivredne mehanizacije

Od početka 2023. godine u Hrvatskoj ćemo koristiti EU sredstva  za financiranje mjera iz Strateškog plana ZPP, u kojem je isprogramiran veliki broj intervencija. Namijenjene su financiranju izravnih plaćanja (I stup), ruralnog razvoja (II stup) i sektorskih intervencija. (više…)

Pročitaj više

Novosti

mladi poljoprivrednici

Mladi poljoprivrednici PRR vs. SP ZPP

Od početka 2023. godine očekuje nas početak provedbe novog Strateškog plana ZPP za Republiku Hrvatsku u kojem je osigurano 3,75 milijardi EUR-a

Za Intervencije u sklopu Ruralnog razvoja na raspolaganju nam je pak 1,81 milijarda EUR. (više…)

Pročitaj više

Novosti

Inicijalna rang lista za podmjere 6.1 i 6.3

Agencija za plaćanja je u srijedu, 9. ožujka objavila inicijalnu rang listu pristiglih prijava na posljednje natječaje za podmjere 6.1 i 6.3. (više…)

Pročitaj više

Natječaji PRR

Natječaj za podmjeru 6.1 – Mladi poljoprivrednici

Konačno smo, nakon više od tri godine dočekali raspisivanje novih natječaja za dvije podmjere mjere 6 PRR, one namijenjene mladim poljoprivrednicima (6.1) i one za mala poljoprivredna gospodarstva (6.1). (više…)

Pročitaj više