Koraci do...

Koraci do eko znaka

Zaštita okoliša predstavlja jednu od najaktualnijih tema u svijetu. U posljednjih par godina potrošači su počeli više cijeniti ekološke proizvode, pa tako prilikom kupnje daju prednost „zelenim proizvodima“. Također, Strategija „od polja do stola“ ima za cilj do 2030. godine postići da se barem 25% površine poljoprivrednog zemljišta upotrebljava za ekološku poljoprivredu. (više…)

Pročitaj više