Novosti

Inicijalna rang lista za podmjere 6.1 i 6.3

Agencija za plaćanja je u srijedu, 9. ožujka objavila inicijalnu rang listu pristiglih prijava na posljednje natječaje za podmjere 6.1 i 6.3. (više…)

Pročitaj više