Natječaji SPZPP

Natječaj za 4.4.1. – ovoga puta bez suhozida i terasa

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je objavila novi natječaj za tip operacije 4.4.1. iz Programa ruralnog razvoja. Iako ovaj tip operacije omogućuje različita neproizvodna ulaganja, poput ulaganja u izgradnju suhozida, terasa, uklanjanje invazivnih vrsta i dr., ovaj natječaj namijenjen je samo ulaganjima u zaštitu domaćih životinja od napada velikih zvijeri na području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka čime se doprinosi otpornom i održivom razvoju poljoprivredne proizvodnje na tim područjima.

Prihvatljivi korisnici

– poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika ili

– javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili

– udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom

Visina javne potpore

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 400 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 100.000 EUR

Cijeli natječaj pogledajte OVDJE

Spomenimo za kraj kako se ovakva ulaganja financiraju i u sklopu Strateškog plana ZPP kao intervencija 73.01 uz povećanje maksimalnog iznosa potpore na 150.000 EUR-a

Pročitaj više