Novosti

Podnošenje zahtjeva za 2 mjere iz Programa državne potpore: evo i koje

Iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavijestili su da je od danas, 18. travnja 2024. godine, otvoreno podnošenje zahtjeva za Mjeru 5. Potpore za ublažavanje gubitaka nastalih u objektima za klanje svinja i preradu svinjskog mesa iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala. Osim navedenog, od 01. svibnja 2024. godine biti će otvoreno podnošenje zahtjeva za Mjeru 2. Potpora malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka za razdoblje 2024. – 2026. godine iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala za 2024. godinu.

Mjera 5. Potpore za ublažavanje gubitaka nastalih u objektima za klanje svinja i preradu svinjskog mesa

Zahtjev za potporu popunjava se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije. Osim Zahtjeva za potporu, podnositelj je dužan popuniti obrazac Izjave koji se nalazi na linku.

Podnositelj zahtjeva dužan je ispisati, ovjeriti potpisom za fizičke osobe i dodatno pečatom ukoliko se radi o pravnoj osobi te dostaviti preporučenom pošiljkom na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Mjera 5. Potpore za ublažavanje gubitaka nastalih u objektima za klanje svinja i preradu svinjskog mesa«.

Podnositelji koji nemaju pristup AGRONET-u, prije popunjavanja Zahtjeva na računalu, dužni su popuniti, ispisati i potpisom te pečatom za pravne osobe, ovjeriti obrazac Zahtjeva za upis u evidenciju korisnika zajedničke organizacije tržišta. Obrazac mogu preuzeti ovdje, a nakon toga ga dostaviti osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Zahtjev za upis u evidenciju korisnika zajedničke organizacije tržišta«.

Zahtjevi i Izjava podnose se u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o provedbi Mjere 5. iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala (NN 45/2024) odnosno do 7. svibnja 2024. godine.

Prihvatljivi korisnici potpore iz Mjere 5. su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472 koja se bave klanjem svinja i/ili preradom svinjskog mesa, te udovoljavaju sljedećim uvjetima:

  • upisana su u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla (u daljnjem tekstu: Upisnik odobrenih objekata) u Odjeljak I – Meso domaćih kopitara i papkara i/ili Odjeljak V – Mljeveno meso, mesni pripravci, strojno otkošteno meso i/ili Odjeljak VI – Mesni proizvodi i/ili Odjeljak XII – Topljene životinjske masti i čvarci
  • u Upisniku odobrenih objekata kao SANTE djelatnost imaju naznaku „PP“
  • područje na kojem se nalazi objekt korisnika Rješenjem o određivanju zona ograničenja i zaraženih zona zbog izbijanja afričke svinjske kuge od 20. prosinca 2023. godine određeno je kao zona ograničenja III zbog izbijanja afričke svinjske kuge.

Iznos potpore utvrđuje se sukladno službenim podatcima u prihvatljivom razdoblju  od 1. srpnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine tijekom trajanja ograničenja prometa i ograničenja proizvodnje određenih proizvoda u odnosu na isto referentno razdoblje 2022. godine kako slijedi:

  • u slučaju prihvatljivog korisnika koji u Upisniku odobrenih objekata kao SANTE djelatnost ima „SH“ temeljem smanjenja ukupne težine zaklanih svinja množene sa jediničnim iznosom od 0,15 eur/kg (u izračunu težine zaklanih svinja, masa svinjskih trupova evidentirana na liniji klanja iskazuje se kao težina živih svinja koristeći prosječan randman prema podatcima Državnog zavoda za statistiku koji iznosi 78 %)
  • u slučaju prihvatljivog korisnika izuzev onog koji kao SANTE djelatnost ima „SH“ temeljem smanjenja količine sirovine unesene u aplikaciju VETI  množene sa jediničnim iznosom od 2,25 eur/kg

 

Mjera 2. Potpora malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka za razdoblje 2024. – 2026.

Zahtjev za potporu moguće je podnijeti od 01. svibnja 2024. godine do najkasnije 31. svibnja 2024. godine.

Cilj Mjere 2. je pružiti financijsku podršku subjektima koji su suočeni s problemima uzrokovanim povećanjem troškova goriva. Ti subjekti imaju visok udio troškova goriva u svojem poslovanju što rezultira značajnim povećanjem troškova sabiranja i transporta sirovog mlijeka od isporučitelja do objekata za preradu. Kroz dodjelu potpore, planira se zadržati postojeća razina proizvodnje i prikupljanja kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka. Osim toga, ova potpora omogućit će nastavak rada malih mljekara i očuvati proizvodnju mlijeka na malim gospodarstvima diljem Republike Hrvatske.

Zahtjev za potporu podnosi se u jednom primjerku, isključivo u tiskanom obliku, preporučenom poštom ili osobno na prijemnom odjelu (pisarnica) Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: „Mjera 2. Potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka za razdoblje 2024. – 2026. godine“.

Uz Zahtjev za potporu je prilikom podnošenja potrebno priložiti:

  • popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, ili
  • popunjenu i ovjerenu Izjavu da nema poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima.
Pročitaj više