Koraci do...

Kako registrirati objekt za držanje životinja?

Stupanjem na snagu Zakona o zdravlju životinja (NN 152/22), od 1. siječnja 2023. godine, svi držatelji domaćih životinja, neovisno o njihovu broju, imaju obvezu registracije objekta na kojem se životinje drže. (više…)

Pročitaj više